אופניים חשמליים ואופניים רגילים ברכבת ישראל

המידע שלהלן באדיבות אתר רכבת ישראל: 
https://www.rail.co.il/support/pages/bicycles.aspx

להלן פירוט הנחיות להכנסת אופניים לתחנת הרכבת והעלאתם לרכבת.

 • מטעמי בטיחות, לא תתאפשר כניסה לתחנות הרכבת עם אופניים בעלי גלגלי בלון. גלגלי בלון הם גלגלים שרוחבם הנו "4 / 10 ס"מ ומעלה (לרבות "4)
 • לא ניתן להעלות אופניים/הוברבורד לרכבות הנוסעות בקו נתב"ג – ירושלים יצחק נבון. העלאת קורקינטים תתאפשר רק בתוך תיק נשיאה ייעודי.
 • לא תורשה העלאת אופניים לרכבת אם בעל תפקיד סבור כי הם עלולים לסכן את בטיחות הנוסעים בה.

סוגי אופניים:

אופניים שאינם מתקפלים (דו-גלגלי בלבד):

ניתן להעלות לרכבת בקרונות המיועדים לכך והמסומנים בדלת הקרון, בכל הקווים, על פי הפירוט הבא:

 • בימים א'-ה' מהשעה 09:00 ועד השעה 15:00 ומהשעה 19:00 ועד השעה 06:00 למחרת.
 • בימי ו' וערבי חג במשך כל שעות הפעילות.
 • במוצ"ש ובמוצאי חג לא ניתן להעלות אופניים שאינם מתקפלים.

אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם קטן מ-"20 (דו-גלגלי בלבד):

ניתן להעלות לכל הרכבות, במהלך כל שעות פעילות הרכבת.

אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20 (דו-גלגלי בלבד):

• בימים א'-ה' מהשעה 09:00 – 15:00 ומהשעה 19:00 – 06:00.
• בימי ו' וערבי חג במשך כל שעות הפעילות.
• במוצ"ש ובמוצאי חג לא ניתן להעלות אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20 בכלל זה גם כל סוג של אופניים חשמליים מתקפלים או אופניים חשמליים שאינם מתקפלים.

אופניים תלת אופן:

העלאת תלת אופן מכל סוג לרכבת אסורה בכל שעות הפעילות.

הנחיות בטיחות

הנחיות לשהות בתחנה:

 • חל איסור לרכוב על האופניים בכל שטח התחנה לרבות באולם הנוסעים, ברציפים ובמעברים ביניהם.
 • יש להציג באופן יזום למאבטח את רצועת העגינה של האופניים.
 • עברו בשערים הנושאים סימון מתאים למעבר אופניים וודאו שכרטיס הנסיעה הוחתם בשערי בקרת הכרטיסים.
 • חל איסור על הובלת אופניים בדרגנוע. הירידה והעלייה לרציף עם אופניים חשמליות תתבצע באמצעות מעליות / מדרגות  בלבד.
 • אין לנעול את האופניים בכל שטח התחנה ולרבות ברציפים, באולמות הנוסעים ובמעברים בניהם ולמעט באזור שהוקצה לחניית אופניים מחוץ למתחם התחנה. אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו – יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם.

הנחיות לנסיעה ברכבת:

ניתן להעלות לרכבת כל סוג של אופניים חשמליים מתקפלים או אופניים חשמליים שאינם מתקפלים, בקרון הדרומי, הנושא את הסימון המתאים, בלבד.
במידה והקרון עמוס ואין מקום, יש להמתין לרכבת הבאה ולא להיכנס לקרון עמוס עם האופניים. ניתן להעלות עד חמישה זוגות אופניים בלבד לרכבת

 • יש להמתין עד שכל הנוסעים סיימו לרדת ולעלות ורק אז יש לעלות לרכבת.
 • הקפידו לשמור על מעבר פנוי עבור הנוסעים המתניידים באמצעות כיסאות גלגלים בכבש המוביל אל הקרון הנגיש.
 • יש להימצא בסמוך לאופניים במהלך כל הנסיעה על מנת להיות זמינים לבקשת פקח הרכבת להזיזם ממקומם.
 • יש להמתין עד שכל הנוסעים סיימו לרדת ולעלות ורק אז לעלות לרכבת.
 • חל איסור לנעול את האופניים בתוך הרכבת. אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו – יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם.
 • אין להטעין אופניים חשמליים ומצברים. מערכת החשמל ברכבת מיועדת לשימוש מכשירים סלולריים בלבד.
אופניים חשמליים ברכבת

תפריט נגישות

שיחה

לוגו של וואטסאפ