כללי רכיבה בטוחה

משרד התחבורה בשיתוף עם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים
הוציאו חוברת כללים לרכיבה בטוחה שמטרתה
לשמור על בטיחות הרוכבים ולהימנע מתאונות.

 

כללי רכיבה בטוחה

התקשרו עכשיו!